We drinken steeds sneller in de loop van de avond

In januari is alcohol een veelbesproken onderwerp. Sommige mensen kiezen ervoor een maand nuchter te blijven, een overgevlogen fenomeen uit Engeland genaamd ‘Dry January’. Met jezelf als proefpersoon onderzoeken wat de effecten zijn op jouw lichaam en geest als jouw drinkpatroon tijdelijk aangepast wordt van een gelegenheids of regelmatige drinker naar niet-drinker. En na deze maand stappen veel mensen weer over op hun ‘normale drinkpatroon’.

Dit ‘normale drinkpatroon’ is voor sommigen dagelijks een aantal drankjes, terwijl anderen eenmalig per week grote hoeveelheden drinken. Vooral dit ‘binge-drinken’, grote hoeveelheden drinken in korte periodes, is regelmatig onderzocht omdat dit veel voorkomt onder jongeren en schadelijk kan zijn voor de gezondheid of kan resulteren in agressief gedrag1. Voor preventie campagnes is het daarom erg belangrijk om een goed beeld te krijgen van hoeveel er wordt gedronken, maar ook waar en wanneer precies.

Helaas is het objectief meten van alcohol gebruik vaak lastig, omdat we simpelweg niet zo goed zijn in het inschatten van hoeveelheden als er een langere tijd overheen gaat. Stel ik vraag u het volgende: ‘Wat en hoeveel heeft u gister gedronken?’ dan moet u waarschijnlijk even nadenken en wellicht zit uw schatting er wel iets naast. Nieuwe technieken waarbij gebruik gemaakt wordt van mobiele telefoons bieden hierin een oplossing, met behulp van zeer korte vragen kan er nu namelijk op de avond zelf meerdere keer gemeten worden hoeveel alcohol iemand drinkt. Deelnemers hoeven hierdoor dus niet meer te onthouden wat ze wanneer gedronken hebben omdat ze dit direct kunnen rapporteren. Wanneer deze metingen ‘in het moment’ vergeleken worden met rapportage van alcohol gebruik de dag erna zien we grote verschillen, we kunnen het dus echt niet zo goed onthouden2.

 

steedssnellerdrinken

Door gebruik te maken van data verzameling met telefoons vonden onderzoekers in Zwitserland dat jongeren in de loop van de zaterdagavond steeds sneller gaan drinken2. Dus terwijl er voor 20:00 uur gemiddeld 1 drankje per uur werd genuttigd, was dit later op de avond opgelopen tot bijna 3 drankjes. Maar geldt dit voor iedereen? Of wordt er in bepaalde groepen of omstandigheden anders gedronken? Uit dit onderzoek bleek inderdaad dat er vooral meer versneld werd wanneer er vrienden aanwezig waren van hetzelfde geslacht, wanneer er was ingedronken en wanneer er meer tijd werd doorgebracht op een drinklocatie3. Naar aanleiding van deze resultaten hebben we onderzocht of dit ook het geval was in Nederland. En ja, onze jongeren (tussen de 18-25) laten ook een drinkpatroon zien dat versnelt in de loop van de avond, maar dit patroon was niet alleen zichtbaar op zaterdagen, maar ook op donderdag en vrijdagen. Ook viel het op dat er door de Nederlandse jongeren veel meer werd gedronken in vergelijking met Zwitserse jongeren. Gemiddeld dronken Nederlandse mannen 9.5 en vrouwen 5.9 alcoholische drankjes over een hele avond, terwijl Zwitserse mannen het op 6.6 en vrouwen op 4.9 alcoholische drankjes hielden4.

Het lijkt er dus op dat het steeds sneller drinken in de loop van de avond een fenomeen is dat in verschillende landen te vinden is en een bewustwording hiervan kan mogelijk helpen bij de preventie van overmatig alcoholgebruik. Wat de reden is waardoor we sneller gaan drinken is nog niet bekend, maar mogelijk spelen de effecten van alcohol hierin een rol.

Overkomt het je nou vaak dat je de volgende ochtend spijt hebt van dat laatste drankje, probeer dan eens een doel te zetten voor jezelf met een maximaal aantal drankjes per uur5  en voorkom dat je versnelt!

Deze blog werd geschreven door Martine Groefsema (Radboud Universiteit)


Referenties

1Gmel, G., Kuntsche, E., & Rehm, J. (2011). Risky single occasion drinking: bingeing is not bingeing. . Addiction, 106(6), 1037-1045
2
Kuntsche, E., & Labhart, F. (2012). Investigating the drinking patterns of young people over the course of the evening at weekends. Drug Alcohol Depend, 124(3),319-324.
3 Kuntsche, E., Otten, R., & Labhart, F. (2015). Identifying risky drinking patterns over the course of Saturday evenings: An event-level study. Psychol Addict Behav, 29(3), 744-752.
4 Groefsema, MM., Luijten, M.M., Engels, R.C.M.E., Kuntsche, E. (in peparation). Catching up to the pack – young adults accelerate in drinking pace over the course of the evening, even more when starting later.
5 Voogt, C. V., Poelen, E. A. P., Kleinjan, M., Lemmers, L. A. C. J., & Engels, R. C. M. E. (2014). The development of a web-based brief alcohol intervention in reducing heavy drinking among college students: an intervention mapping approach. Health Promotion International, 29, 669-679.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *