Gezondheidsapps: Kaf of Koren?

Plaatje_Blog_Gezondheidsapps_Kaf of Koren_Carmen Voogt_31-07-2017

Gezondheidsapps blijven groeien in populariteit. Ik ben benieuwd naar het aanbod van apps op het gebied van roken, alcohol en drugs. In de appstores van Apple, Google voer ik de termen ‘roken’, ‘alcohol’ en ‘drugs’ in. Het levert me honderden apps op die je gratis of voor een klein bedrag kunt downloaden. Voordat ik ten onder ga aan stress vanwege de onbeperkte keuzevrijheid, selecteer ik alleen de apps die gratis zijn: ik blijf toch een Nederlander. Het aantal apps vermindert weliswaar met ruim een kwart, maar de keuzestress blijft. Hoe weet ik of ik een betrouwbare en werkzame app in handen heb om mijn laatste sigaret uit te drukken of om dat aangeboden biertje te weigeren?

De GGD AppStore, een initiatief van GGD GHOR Nederland (GGD GHOR Nederland, 2014), biedt uitkomst. Deze appstore geeft een overzicht van onafhankelijk en deskundig beoordeelde gezondheidsapps. Alleen apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria omtrent gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing worden geplaatst. In deze unieke appstore voer ik opnieuw de termen ‘roken’, ‘alcohol’ en ‘drugs’ in. Het levert me significant minder apps op: slechts 5 voor roken, 3 voor alcohol en 1 voor drugs! De oorzaak hiervan is te wijten aan het feit dat het ontwikkelen en evalueren van apps tijdrovend en kostbaar is. Ik kan het weten.

Ik neem jullie graag mee op reis naar de ontwikkeling en evaluatie van een app om het alcoholgebruik bij overmatig drinkende jongeren te verlagen. Benodigdheden: TIJD: 4 jaar, GELD: ruim €500.000 en INTERVENTION MAPPING, een hulpmiddel voor de ontwikkeling en evaluatie van gezondheidsinterventies (Bartholomew et al., 2011). Dit gedetailleerde protocol bestaat uit zes stappen die ik hieronder kort beschrijf: bereid je voor op het verwerken van enigszins droge en taaie kost.

In Stap 1 wordt het op te lossen probleem van de doelgroep vastgesteld. De factoren die het probleem veroorzaken en de impact van het probleem op de kwaliteit van het leven van de doelgroep worden uitvoerig beschreven in een literatuurstudie. In Stap 2 wordt het doel van de app geformuleerd en worden de persoonlijke -en omgevingsfactoren beschreven die invloed kunnen hebben op het behalen van het doel. In Stap 3 worden de theoretische methoden en strategieën geselecteerd die werkzaam zijn bij de doelgroep en passen bij het probleem en het doel. Het fysiek ontwikkelen van de app staat in Stap 4 centraal. Ook wordt in deze stap de app getest met de doelgroep om te achterhalen of het aansluit op hun wensen en behoeften. Stap 5 omvat de implementatie van de app om het gebruik ervan bij de stakeholders en de eindgebruikers te bevorderen. In Stap 6 wordt de app geëvalueerd om te beslissen of hij werkzaam is om het alcoholgebruik bij overmatig drinkende jongeren te verlagen.

Voordat alle stappen van het Intervention Mapping protocol zijn afgerond, zijn er 4 jaar voorbij verstreken en is de app hoogstwaarschijnlijk alweer verouderd…Maar ach, de kans dat de app geplaatst wordt in de GGD AppStore is dan wel vergroot.

Referenties
Bartholomew, L. K., Parcel, G. S., Kok, G., Gottlieb, N.H. & Fernândez, M. E. (2011). Planning health promotion programs: An Intervention Mapping approach. 3rd edition. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
GGD GHOR Nederland (2014). Wie we zijn en wat we doen. Geraadpleegd op 25 juli 2017, van http://www.ggdghor.nl/media/filebank/2a35c85738ef4779b32f58ef5d39cda2/infographic-ggd-ghor-nl.pdf

Deze blog is geschreven door dr. Carmen Voogt (Radboud Universiteit) voor RAD-blog, het blog over roken, alcohol & drugs.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *